Hlavní strana Obsazení
Petra Bradáčová

se narodila 11. října 1987 v Kroměříži. Od roku 1998 začala navštěvovat Základní uměleckou školu Harmonie Zlín ve hře na příčnou flétnu u Mgr. Jany Holáskové. V roce 2003 složila talentové zkoušky na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě k Mgr. Marcele Šindelové.

Po dobu studií na konzervatoři se zúčastnila několika soutěží, např.:
- účast na Mezinárodní soutěži Concertino Praga 2004
- Interní soutěž ve hře na dechové nástroje, Ostrava 2006 - 1. cena
- „6th International Contest Wind Instrument Jastrzebie Zdrój“ 2006 - účast ve 2. kole
- účast na výběrovém předkole Pražského Jara 2009

V pátém ročníku konzervatoře úspěšně složila přijímací zkoušky na Fakultu umění Ostravské univerzity v Ostravě opět do flétnové třídy Mgr. M. Šindelové. V roce 2011 dokončila bakalářské studium na Ostravské univerzitě v Ostravě a nyní pokračuje na magisterském studiu ve hře na flétnu u Mgr.art. Dagmary Zsapkové na Vysoké škole múzických umení v Bratislavě.

Od roku 2010 je členkou Tria Amabile ve složení flétna, housle, klavír. Za poměrně krátkou dobu se již s triem zúčastnila soutěží a kurzů, např:
- „Karel Ditters z Dittersdorfu a jeho současníci“, Vidnava 2010 - 1. místo a cena laureáta soutěže
- mistrovské kurzy komorní hry u Prof. A. Lehmanna.

V letech 2009 - 2012 vyučovala na ZUŠ B. Smetany v Karviné a od roku 2011 vyučuje na Slovácké ZUŠ v Uherském Hradišti.

Pravidelně spolupracuje s klavíristou Luborem Horákem a od prosince 2012 také s Holešovským komorním orchestrem.

petrab

Bystřické zámecké slavnosti 2012

2012bph