Hlavní strana Obsazení
Jaroslav Studenka

Jaroslav Studenka (1991)

Na housle začal hrát v šeti letech v Základní umělecké škole v Otrokovicích ve třídě Ireny Pařenicové.
Ve studiu pokračoval na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži ve třídě Stanislava Noska. Studium ukončil provedením Koncertu D dur P. I. Čajkovského za doprovodu Symfonického orchestru Konzervatoře. Nyní studuje na VŠMU v Bratislavě, kde je jeho učitelem Prof. Peter Michalica. Zároveň je členem Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně.
Již během studia na ZUŠ absolvoval konzultace u našich předních houslových pedagogů (mj. Bohumil Kotmel – JAMU).
Jako sólista i člen orchestru se účastnil několika českých i mezinárodních soutěží. S Komorním orchestrem ZUŠ Kroměříž získal na soutěži v belgickém Neerpeltu 1. cenu "cum laude".
S Holešovským komorním orchestrem uvedl jako sólista cyklus Čtvero ročních období Antonia Vivaldiho.

HKO, leden 2011