Hlavní strana Obsazení
Monika Perutková
Na housle začala hrát v 7 letech u p.uč. Bělíkové na Základní umělecké škole v Bystřici pod Hostýnem.
V roce 2011 ukončila 2. cyklus hry na housle, odmaturovala na holešovském gymnáziu a začala studovat  obor Učitelství pro mateřské školy a  andragogiku, obojí  na fakultě humanitních studií ve Zlíně na UTB.

117. zámecký koncert  "Slavné evropské housle čyř staletí"
Účinkují: Jaroslav Svěcený - housle a průvodní slovo, Markéta Cibulková - klavír a Monika Perutková
jako "předskokanka" 17.září 2009 Bystřice pod Hostýnem, zámecký hudební sál