Hlavní strana Obsazení
Jan Kotas

 

Po absolvování tehdejší LŠU v Holešově (kontrabas, zpěv, klavír) studoval kontrabas u prof. M. Gajdoše na konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži (1992).
Souběžně se soukromě věnoval hře na varhany a především dirigování sboru. Při studiu na konzervatoři i na Teol. fakultě UP v Olomouci vedl smíšené vokální sbory (Olomouc 1993-1998) a gregoriánskou scholu (Praha 1992-1993) a byl varhaníkem v několika pražských chrámech a v Olomouci u sv. Michaela.
Zúčastnil se několika interpretačních kurzů a seminářů liturgické hudby a gregoriánského chorálu (Dr. J. Orel - Praha 1992-1993, P. Eben - Olomouc 1992, Dr. J.B. Göschl OSB - Bratislava 1993). V současnosti je pedagogem na ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem, výpomocným varhaníkem v Holešově a na Sv. Hostýně a sbormistrem Holešovského chrámového sboru, který vede (mimo období stud. pobytu v Praze a v Olomouci) od roku 1988.