Hlavní strana Obsazení
Lubor Horák
Ukázka z koncertu Holešovského komorního orchestru 31.3.2011
Večer sólistů II - salla terena holešovského zámku
J.S.Bach: Koncert pro klavír f moll


Lubor Horák (1982)
Hru na klavír vystudoval v Základní umělecké škole v Kojetíně pod vedením Miluše Venclíkové. Po maturitě na Gymnáziu Kojetín se stal posluchačem Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži v klavírní třídě Tomáše Víška a Karla Košárka. Studium zakončil v roce 2008 provedením Klavírního koncertu F dur George Gershwina za doprovodu Symfonického orchestru Konzervatoře.
Své hudební vzdělání si doplňuje účastí na mistrovských klavírních kurzech našich i zahraničních pedagogů.
Je zakládajícím členem Holešovského komorního orchestru s nímž mj. provedl Koncert e moll F. Chopina a Koncerty f moll, g moll J. S. Bacha. Jako korepetitor se účastnil řady houslových soutěží, např. Kocianova houslová soutěž, Soutěžní přehlídka konzervatoří, Archetti in Moravia atd.
S velkým ohlasem se setkal jeho recitál v holešovském zámku v únoru 2009 v místní sala terreně, kde vystoupil na prvním koncertě po otevření nově zrekonstruovaných společenských částí zámku.

 

Festival MUSICA HOLEŠOV - Slavnostní zahajovací koncert
Filharmonie Brno, Pavel Šporcl - housle, Karel Košárek - klavír, Zbyněk Müller - dirigent
23. září 2010 Holešov, zámek - velký sál

 

 

 Zkouška na festival MUSICA HOLEŠOV, Filharmonie Brno, Besední dům, foto Petr Pilát