Články

Adventní koncert s žehnáním akventních věnců  2.12.2017

Objektivní pamětník minulých let či spíš desetiletí musí chtíc-nechtíc přiznat, že holešovský kulturní život alespoň pro ty starší, pokročilé či milovníky klasiky, zaznamenal v posledních málo letech obrovský posun. Vytvořila se řada tradic, které se daří naplňovat. A jednou z nich jsou pravidelné společné koncerty Holešovského chrámového sboru a Holešovského komorního orchestru. Ty se uskutečňují ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie a vlastně rámují největší křesťanské svátky či liturgická období. A do této řady patří i Adventní koncert HCHS a HKO, který se letos opět konal v sobotu před první adventní nedělí, tedy 2. prosince odpoledne.

Ono se vlastně nejedná jen o vlastní koncert, ale toto setkání je spojeno i s požehnáním adventních věnců a s rozžehnutím první adventní svíce na „hlavním“ holešovském věnci, umístěném v kostele. Režie této akce byla opravdu velmi důmyslná a stoprocentně se zdařila. Do zcela naplněného, ztichlého kostela vešla půvabná flétnistka, Petra Bradáčová, a zahrála beze slova úvodu či vysvětlení nádhernou, náročnou sólovou skladbu. Poté holešovský děkan a farář J. Walczak požehnal desítky adventních věnců, které pod vítězný oblouk kostela nanosili posluchači koncertu. Starosta města Holešova R. Seifert potom spolu s děkanem zapálil první svíci na velkém adventním věnci farnosti. A  už nastoupil Holešovský chrámový sbor pod vedením J. Kotase a spolu se sólistkou V. Škrabalovou zazpívali několik adventních písní. Ono se to často plete – adventní písně jsou písněmi náboženskými, nejsou to ale koledy – ty by se správně měly začít zpívat poprvé až na Štědrý večer a potom během vánoc až do Tří králů. Následovalo několik skladeb, provedených Holešovským komorním orchestrem v jeho „tvrdém“ jádru, tedy v obsazení smyčcových nástrojů a cembala, pod taktovkou L. Horáka. Program koncertu byl koncipován jako pocta velkému německému pozdně baroknímu hudebnímu skladateli, Georgu Philippovi Telemannovi a nutno uznat, že barokní hudbu dělají hudebníci Ivo Kurečky opravdu skvěle a nemají se za co stydět. Poslední skladba potom byla společným dílem pěveckého sboru i komorního orchestru. K nádherné atmosféře koncertu přispělo i to, že do kostela zabloudil i náš sv. Mikuláš, velmi správně a slušně výhradně se svými anděli (takže čerti asi zůstali před chrámem Páně poslušně venku) a jejich zaujetí nádhernou hudbou je snad aspoň trošku vidět na přiložených fotografiích.

Letošní adventní koncert se nám vyvedl. Do Vánoc nás čeká ještě několik adventních koncertů, muzicírovat budou zejména učitelé a žáci ZUŠ F.X. Richtera a také Big Band J. Hájka. A už se můžeme těšit na radostné vánoční koncerty Moravských dětí a opět HCHS a HKO, které během obou vánočních svátků znovu rozezvučí prostory našeho farního kostela a na kterých si budeme konečně moci i my zazpívat koledy!

Karel Bartošek

 

 2017 advent holesov a4

Mikroregion Holešovsko oslavil státní svátek naší státnosti – výročí umučení sv. Václava

 

Napsáno 30.9.2016

 

Asi by stálo za sociologický výzkum, proč u nás řada státních svátků vlastně nemá náplň – většina obyvatelstva je bere pouze jako volný den, aniž by se zabývala jejich podstatou, natož pak slavením. V této souvislosti je velmi zajímavé, že 28. září, výročí mučednické smrti svatého Václava, které by zdánlivě mohlo patřit právě k takovýmto „planým“ svátkům, začíná mít v posledních letech alespoň pro část našich spoluobčanů, podstatně hlubší význam a dokonce jsou ochotni se zúčastnit i jeho oslav.

 

I letos probíhala v Holešově řada svatováclavských připomínek.  Zatímco dopoledne se  na orelském hřišti konal už tradiční  Svatováclavský turnaj v malé  kopané, pořádaný holešovskou organizací KDU-ČSL, odpoledne patřilo setkání  místních politiků z mikroregionu Holešovsko. Ten pod vedením předsedy mikroregionu, starosty obce Rymice Ing. Martina Bartíka, rovněž již tradičně pořádá v nádherném prostředí filiálního kostela sv. Anny charitativní Svatováclavský koncert Holešovského komorního orchestru následovaný mší svatou za starosty, zastupitele a další místní politiky.

 

Letošní koncert HKO pod uměleckým vedením zakladatele souboru, Ivo Kurečky, opět přesvědčil nejen o vyzrálém interpretačním umění tohoto tělesa, které se rozhodujícím způsobem podílí na rozvoji opravdové kultury v Holešově, ale i o skvělé dramaturgii koncertu, složeného z mimořádně poslechově vděčných a přitom skvělých skladeb předních světových skladatelů. Mimořádně příjemný, vtipný a zajímavý komentář Lubora Horáka ke každému opusu, který koncert současně dirigoval a v několika skladbách hrál na klávesy,  rámoval perfektně vystoupení sehraného smyčcového jádra orchestru. Na úvod zazněl (dokonce i několika posluchači zpívaný) Svatováclavský chorál a poté zazněly „pecky“ A. Dvořáka, H. Zimmera, r. Schumanna a E. Griega, zakončené sladkým Adagiem T. Albinoniho, jehož tajemnou historii z úst konferenciéra většina posluchačů slyšela poprvé. Aplaus všech posluchačů  ve stoje byl logickým poděkováním za perfektní výkon hudebníků.

 

Svatováclavský chorál, vlastně první česká hymna a jedna z našich nejstarších skladeb, zazněl v kostele sv. Anny ještě jednou a to na závěr Svatováclavské mše sv., celebrované holešovským děkanem a farářem Mgr. Jerzy Walczakem. Sváteční mše, věnovaná starostům, zastupitelům a dalším obecním politikům našeho mikroregionu, doprovázená zpěvem nejlepšího sborového tělesa Holešova – Beati cantores – byla poděkováním za jejich obětavou a nelehkou práci a současně připomínkou povinností, které na sebe vzali při správě věcí veřejných a také přímluvou za jejich osoby i za obecné dobré, které by měli vykonávat.

 

Karel Bartošek

 


 


2016vaclav-a6

7. VEČER SÓLISTŮ HOLEŠOVSKÉHO KOMORNÍHO ORCHESTRU U SV. ANNY

Holešovský komorní orchestr tentokrát doprovodí ve skladbách F. Schuberta, L. Mozarta,
A. Vivaldiho a J. K. Vaňhala tyto sólisty:

Monika Ponížilová - housle, žákyně ZUŠ Holešov
Rudolf Linner - pastýřský roh, člen Filharmonie B. Martinů
Lubor Horák - cembalo, člen HKO
Tomáš Handrych - kytara, student JAMU

Koncert je věnován 400. výročí vysvěcení kostela sv. Anny a 400. výročí příchodu sv. Jana  Sarkandra do Holešova.
Uskuteční se ve středu 11.5.2016 od 19 hodin v kostele sv. Anny v Holešově.
Vstupné dobrovolné


27.3.2016 -15.30 hodin

Holešov, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Velikonoční koncert

Fotky ing. Aleše Vitalíka z Velikonoční koncertu 2016

2016 velikonoce

 


10.1.2016 - 17 hodin
Holešov, zámek - velký sál, Novoroční koncert města 

Fotky ing. Aleše Vitalíka z Novoročního koncertu 2016

 20160110

Světélko v temném lednovém odpoledni

Napsáno 11.1.2016

Od znovuzprovoznění holešovského zámku je Slavnostní novoroční koncert města Holešova v podání Holešovského komorního orchestru Ivo Kurečky s hosty nejen každoroční první kulturní událostí v našem městě, ale také milým a mimořádně příjemným setkáním kulturně založených Holešováků, a tudíž vlastně i jedním z nových  novoročních obřadů dobré vůle na začátku roku.

Letošní novoroční koncert, konaný v neděli 10. ledna ve slavnostně vyzdobeném velkém zámeckém sále, nejen že plně potvrdil tuto novodobou krásnou tradici, ale opět posunul příčku HKO – prostě začínáme mít v Holešově jakousi zmenšenou obdobu Vídeňských filharmoniků s obdobným skvělým novoročním koncertem.

Celkový dojem byl opravdu perfektní. Už výběr repertoáru se uměleckému šéfovi povedl – polovinu tvořila našemu sluchu tak blízká zpěvná dílka skladatelů vídeňského okruhu (J. Strauss, F.v.Flotow, F.v.Suppé),  a druhou polovinu písně z krále všech muzikálů, West side story Leonarda Bernsteina.  Kurečkův orchestr, posílený o dechovou sekci (a s bicí, či rytmickou sekcí „vlastní přidružené  výroby“, jak vysvětlil vtipný průvodce koncertem, klavírista Lubor Horák) dosáhl tentokrát opravdu mimořádně kvalitního zvuku. Zejména specifické Bernsteinovy skladby, autorem pojaté s lehce nakřáplou jazzovou polohou, se necelým dvaceti hráčům HKO podařilo interpretovat skvostně,  takže sál zadržoval dech, jako by hrál velký symfonický orchestr. Rovněž pěvecké výkony Kristýny Vylíčilové a Aleše Janigy byly velmi vyrovnané a samozřejmě díky osobnostem obou mimořádně pohledných interpretů okouzlující. A fialové organtýnové kapesníčky pánů a stejně tak barevné ozdoby šatů a vlasů dam byly roztomilým sjednocením a oživením, které navíc vyrobily a ušily hudebnice samy!

Opravdu vynikající výkon orchestru, zpěváků i pana principála odměnil zcela naplněný sál bouřlivými ovacemi ve stoje, takže následovaly dva přídavky – jeden z West side story a druhý, stejně jako ve Vídni, již tradiční Radeckého marš, kdy Ivo Kurečka smyčcem, jako André Rieu, dirigoval nejen svůj orchestr, ale i skandující diváky (včetně laskavé pohrůžky těm představitelům města, kteří nechali ruce v klíně). A závěrečný pohár vína s přípitkem nejen se starostou města, ale i s ostatními přáteli a známými Holešováky byl příjemnou tečkou za velmi milým setkáním, tentokrát i cateringově bezchybně zvládnutým.

U každé recenze se sluší také něco pokritizovat. Ale co?! Snad jen, že autoři koncertu mohli  místo originálních anglických textů použít kongeniální překlad Jany Werichové (ano, dcery Jana Wericha) a Pavla Kopty.  Takže bychom mohli ve snad nejkrásnější milostné písni všech dob, Tonight, česky Jdem tmou, slyšet ono nepřekonatelné: „Kde  vzít mám rým, až v noci čarovné, splyne stín – můj s tvým“?

Karel Bartošek