Hlavní strana Články
Články

Adventní koncert s žehnáním akventních věnců  2.12.2017

Objektivní pamětník minulých let či spíš desetiletí musí chtíc-nechtíc přiznat, že holešovský kulturní život alespoň pro ty starší, pokročilé či milovníky klasiky, zaznamenal v posledních málo letech obrovský posun. Vytvořila se řada tradic, které se daří naplňovat. A jednou z nich jsou pravidelné společné koncerty Holešovského chrámového sboru a Holešovského komorního orchestru. Ty se uskutečňují ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie a vlastně rámují největší křesťanské svátky či liturgická období. A do této řady patří i Adventní koncert HCHS a HKO, který se letos opět konal v sobotu před první adventní nedělí, tedy 2. prosince odpoledne.

Ono se vlastně nejedná jen o vlastní koncert, ale toto setkání je spojeno i s požehnáním adventních věnců a s rozžehnutím první adventní svíce na „hlavním“ holešovském věnci, umístěném v kostele. Režie této akce byla opravdu velmi důmyslná a stoprocentně se zdařila. Do zcela naplněného, ztichlého kostela vešla půvabná flétnistka, Petra Bradáčová, a zahrála beze slova úvodu či vysvětlení nádhernou, náročnou sólovou skladbu. Poté holešovský děkan a farář J. Walczak požehnal desítky adventních věnců, které pod vítězný oblouk kostela nanosili posluchači koncertu. Starosta města Holešova R. Seifert potom spolu s děkanem zapálil první svíci na velkém adventním věnci farnosti. A  už nastoupil Holešovský chrámový sbor pod vedením J. Kotase a spolu se sólistkou V. Škrabalovou zazpívali několik adventních písní. Ono se to často plete – adventní písně jsou písněmi náboženskými, nejsou to ale koledy – ty by se správně měly začít zpívat poprvé až na Štědrý večer a potom během vánoc až do Tří králů. Následovalo několik skladeb, provedených Holešovským komorním orchestrem v jeho „tvrdém“ jádru, tedy v obsazení smyčcových nástrojů a cembala, pod taktovkou L. Horáka. Program koncertu byl koncipován jako pocta velkému německému pozdně baroknímu hudebnímu skladateli, Georgu Philippovi Telemannovi a nutno uznat, že barokní hudbu dělají hudebníci Ivo Kurečky opravdu skvěle a nemají se za co stydět. Poslední skladba potom byla společným dílem pěveckého sboru i komorního orchestru. K nádherné atmosféře koncertu přispělo i to, že do kostela zabloudil i náš sv. Mikuláš, velmi správně a slušně výhradně se svými anděli (takže čerti asi zůstali před chrámem Páně poslušně venku) a jejich zaujetí nádhernou hudbou je snad aspoň trošku vidět na přiložených fotografiích.

Letošní adventní koncert se nám vyvedl. Do Vánoc nás čeká ještě několik adventních koncertů, muzicírovat budou zejména učitelé a žáci ZUŠ F.X. Richtera a také Big Band J. Hájka. A už se můžeme těšit na radostné vánoční koncerty Moravských dětí a opět HCHS a HKO, které během obou vánočních svátků znovu rozezvučí prostory našeho farního kostela a na kterých si budeme konečně moci i my zazpívat koledy!

Karel Bartošek

 

 2017 advent holesov a4

Mikroregion Holešovsko oslavil státní svátek naší státnosti – výročí umučení sv. Václava

 

Napsáno 30.9.2016

 

Asi by stálo za sociologický výzkum, proč u nás řada státních svátků vlastně nemá náplň – většina obyvatelstva je bere pouze jako volný den, aniž by se zabývala jejich podstatou, natož pak slavením. V této souvislosti je velmi zajímavé, že 28. září, výročí mučednické smrti svatého Václava, které by zdánlivě mohlo patřit právě k takovýmto „planým“ svátkům, začíná mít v posledních letech alespoň pro část našich spoluobčanů, podstatně hlubší význam a dokonce jsou ochotni se zúčastnit i jeho oslav.

 

I letos probíhala v Holešově řada svatováclavských připomínek.  Zatímco dopoledne se  na orelském hřišti konal už tradiční  Svatováclavský turnaj v malé  kopané, pořádaný holešovskou organizací KDU-ČSL, odpoledne patřilo setkání  místních politiků z mikroregionu Holešovsko. Ten pod vedením předsedy mikroregionu, starosty obce Rymice Ing. Martina Bartíka, rovněž již tradičně pořádá v nádherném prostředí filiálního kostela sv. Anny charitativní Svatováclavský koncert Holešovského komorního orchestru následovaný mší svatou za starosty, zastupitele a další místní politiky.

 

Letošní koncert HKO pod uměleckým vedením zakladatele souboru, Ivo Kurečky, opět přesvědčil nejen o vyzrálém interpretačním umění tohoto tělesa, které se rozhodujícím způsobem podílí na rozvoji opravdové kultury v Holešově, ale i o skvělé dramaturgii koncertu, složeného z mimořádně poslechově vděčných a přitom skvělých skladeb předních světových skladatelů. Mimořádně příjemný, vtipný a zajímavý komentář Lubora Horáka ke každému opusu, který koncert současně dirigoval a v několika skladbách hrál na klávesy,  rámoval perfektně vystoupení sehraného smyčcového jádra orchestru. Na úvod zazněl (dokonce i několika posluchači zpívaný) Svatováclavský chorál a poté zazněly „pecky“ A. Dvořáka, H. Zimmera, r. Schumanna a E. Griega, zakončené sladkým Adagiem T. Albinoniho, jehož tajemnou historii z úst konferenciéra většina posluchačů slyšela poprvé. Aplaus všech posluchačů  ve stoje byl logickým poděkováním za perfektní výkon hudebníků.

 

Svatováclavský chorál, vlastně první česká hymna a jedna z našich nejstarších skladeb, zazněl v kostele sv. Anny ještě jednou a to na závěr Svatováclavské mše sv., celebrované holešovským děkanem a farářem Mgr. Jerzy Walczakem. Sváteční mše, věnovaná starostům, zastupitelům a dalším obecním politikům našeho mikroregionu, doprovázená zpěvem nejlepšího sborového tělesa Holešova – Beati cantores – byla poděkováním za jejich obětavou a nelehkou práci a současně připomínkou povinností, které na sebe vzali při správě věcí veřejných a také přímluvou za jejich osoby i za obecné dobré, které by měli vykonávat.

 

Karel Bartošek

 


 


2016vaclav-a6

7. VEČER SÓLISTŮ HOLEŠOVSKÉHO KOMORNÍHO ORCHESTRU U SV. ANNY

Holešovský komorní orchestr tentokrát doprovodí ve skladbách F. Schuberta, L. Mozarta,
A. Vivaldiho a J. K. Vaňhala tyto sólisty:

Monika Ponížilová - housle, žákyně ZUŠ Holešov
Rudolf Linner - pastýřský roh, člen Filharmonie B. Martinů
Lubor Horák - cembalo, člen HKO
Tomáš Handrych - kytara, student JAMU

Koncert je věnován 400. výročí vysvěcení kostela sv. Anny a 400. výročí příchodu sv. Jana  Sarkandra do Holešova.
Uskuteční se ve středu 11.5.2016 od 19 hodin v kostele sv. Anny v Holešově.
Vstupné dobrovolné


27.3.2016 -15.30 hodin

Holešov, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Velikonoční koncert

Fotky ing. Aleše Vitalíka z Velikonoční koncertu 2016

2016 velikonoce

 


10.1.2016 - 17 hodin
Holešov, zámek - velký sál, Novoroční koncert města 

Fotky ing. Aleše Vitalíka z Novoročního koncertu 2016

 20160110

Světélko v temném lednovém odpoledni

Napsáno 11.1.2016

Od znovuzprovoznění holešovského zámku je Slavnostní novoroční koncert města Holešova v podání Holešovského komorního orchestru Ivo Kurečky s hosty nejen každoroční první kulturní událostí v našem městě, ale také milým a mimořádně příjemným setkáním kulturně založených Holešováků, a tudíž vlastně i jedním z nových  novoročních obřadů dobré vůle na začátku roku.

Letošní novoroční koncert, konaný v neděli 10. ledna ve slavnostně vyzdobeném velkém zámeckém sále, nejen že plně potvrdil tuto novodobou krásnou tradici, ale opět posunul příčku HKO – prostě začínáme mít v Holešově jakousi zmenšenou obdobu Vídeňských filharmoniků s obdobným skvělým novoročním koncertem.

Celkový dojem byl opravdu perfektní. Už výběr repertoáru se uměleckému šéfovi povedl – polovinu tvořila našemu sluchu tak blízká zpěvná dílka skladatelů vídeňského okruhu (J. Strauss, F.v.Flotow, F.v.Suppé),  a druhou polovinu písně z krále všech muzikálů, West side story Leonarda Bernsteina.  Kurečkův orchestr, posílený o dechovou sekci (a s bicí, či rytmickou sekcí „vlastní přidružené  výroby“, jak vysvětlil vtipný průvodce koncertem, klavírista Lubor Horák) dosáhl tentokrát opravdu mimořádně kvalitního zvuku. Zejména specifické Bernsteinovy skladby, autorem pojaté s lehce nakřáplou jazzovou polohou, se necelým dvaceti hráčům HKO podařilo interpretovat skvostně,  takže sál zadržoval dech, jako by hrál velký symfonický orchestr. Rovněž pěvecké výkony Kristýny Vylíčilové a Aleše Janigy byly velmi vyrovnané a samozřejmě díky osobnostem obou mimořádně pohledných interpretů okouzlující. A fialové organtýnové kapesníčky pánů a stejně tak barevné ozdoby šatů a vlasů dam byly roztomilým sjednocením a oživením, které navíc vyrobily a ušily hudebnice samy!

Opravdu vynikající výkon orchestru, zpěváků i pana principála odměnil zcela naplněný sál bouřlivými ovacemi ve stoje, takže následovaly dva přídavky – jeden z West side story a druhý, stejně jako ve Vídni, již tradiční Radeckého marš, kdy Ivo Kurečka smyčcem, jako André Rieu, dirigoval nejen svůj orchestr, ale i skandující diváky (včetně laskavé pohrůžky těm představitelům města, kteří nechali ruce v klíně). A závěrečný pohár vína s přípitkem nejen se starostou města, ale i s ostatními přáteli a známými Holešováky byl příjemnou tečkou za velmi milým setkáním, tentokrát i cateringově bezchybně zvládnutým.

U každé recenze se sluší také něco pokritizovat. Ale co?! Snad jen, že autoři koncertu mohli  místo originálních anglických textů použít kongeniální překlad Jany Werichové (ano, dcery Jana Wericha) a Pavla Kopty.  Takže bychom mohli ve snad nejkrásnější milostné písni všech dob, Tonight, česky Jdem tmou, slyšet ono nepřekonatelné: „Kde  vzít mám rým, až v noci čarovné, splyne stín – můj s tvým“?

Karel Bartošek

 
Svatováclavský koncert 2014

201409288Svatováclavský koncert Holešovského komorního orchestru v kostele sv. Anny, který pořádala Koalice pro Holešov, byl opět, jak už se u koncertů HKO stává zvykem, skutečným hudebním svátkem. V nádherném, prosluněném odpoledni, kdy paprsky podzimního slunce zalily měkkým světlem nádherný prostor lodi tohoto krásného holešovského chrámu, se v plné síle projevil stále se zlepšující zvuk holešovského orchestru. Opravdu skvělá akustika sv. Anny (ostatně mnohem lepší než chrámu farního) ještě podtrhla skutečné mistrovství a špičkovou sehranost Kurečkova orchestru. HKO tentokrát vsadil na klasiku – Sinfonia J. Zacha se pomalu stává jakousi znělkou tohoto  orchestru. V Sonatě a quatro od P.J. Vejvanovského vystoupil jeden z hostů orchestru – Vladimír Češek ml., jehož sólová trubka si doslova hrála s orchestrem podle nejlepších tradic barokní hudby. Stejně tak druhý host orchestru, osvědčená flétnistka Petra Bradáčová podala skvělý výkon v Bachově orchestrální suitě h moll. No a „chef d´oeuvre“ – zlatým hřebem koncertu -  pak bylo na závěr provedení Mozartova Divertimenta D dur. Tuto Mozartovu skladbu, která je mnohými považována za vrchol jeho skladatelského mistrovství a přes svou zpěvnost, melodičnost a zdánlivou lehkost je těžkým interpretačním oříškem, zahrál Holešovský komorní orchestr lehce, bezchybně a s přesným vystižením mozartovské nálady, kterou toto dílko přímo přetéká.

ing. Karel Bartošek

Celý článek...
 
Dny města Holešova 2014

krest

Těžko bychom hledali vhodnější termín pro křest DVD díla F. X. Richtera Messa Pastorale, než dopolední matiné Holešovského komorního orchestru, které se uskutečnilo na zámeckém nádvoří v neděli 25. května 2014 v rámci Dnů města Holešova. DVD vydalo město Holešov a slavnostně bylo přivítáno na svět váženými kmotry - starosty všech tří partnerských měst: Desiniče, Turčianských Teplic a Holešova.

 

Nahrávka vznikla při vánočním koncertu Holešovského komorního orchestru a Holešovského chrámového sboru, který se uskutečnil 25. prosince 2013 v holešovském kostele Nanebevzetí Panny Marie.

 

Celý článek...
 
Chrámový koncert - Květná neděle

Velikonoční krása

Chrámový koncert  Holešovského komorního orchestru a Holešovského chrámového sboru 13.4.2014

2014velikonoce1Šťastné spojení dvou ojedinělých hudebních těles – Holešovského komorního orchestru a Holešovského chrámového sboru spolu s profesionálními sólisty - se již tradičně stará o naši duchovní potravu v čase hlavních svátků – o adventu, o Vánocích  a  o Velikonocích. Také letos připravili pro holešovské  občany nádhernou hostinu skvostné hudby v  předvelikonočním čase – na květnou neděli 13. dubna se konal ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Holešově dlouho očekávaný velikonoční Chrámový koncert.

 

Celý článek...
 
Večer sólistů V

Koncert HKO s názvem Večer sólistů V se konal 26. března 2014 v koncertním sále Základní umělecké školy v Bystřici pod Hostýnem a 29. března 2014 v sala terreně Holešovského zámku.

2014vs1

Účinkovali studenti a pedagogové kroměřížské a brněnské konzervatoře a kmenoví hráči orchestru. Tomáš Handrych a Tomáš Doležal - kytary, Tereza Frgalová a Michal Marhold - zpěv,  Petra Bradáčová a Magda Čáslavová - flétny a Lubor Horák - klavír.
Děkujeme ZUŠ v Bystřice pod Hostýnem a MKS Holešov za organizaci koncertu a divákům v obou městem za pěknou účast.

 

 

Celý článek...
 
Novoroční koncert města Holešova 2014

V pořadí již pátý Novoroční koncert města Holešova se uskutečnil v neděli,12. ledna 2014 od 17 hodin.

  2014011202             foto z koncertu: zde          
               videoukázka z koncertu: zde                    

               Program koncertu.pdf

 

 

 

Celý článek...
 
F.X.Richter: Messa Pastorale G dur

25. prosince 2013 se uskutečnil tradiční vánoční koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Holešově. Hlavním bodem programu bylo koncertní provedení vánoční mše Františka Xavera Richtra Messa Pastorale G dur, kterou jsme 29. prosince uvedli i při mši svaté na sv. Hostýně. Účinkoval Holešovský komorní orchestr a hosté, Holešovský chrámový sbor, sólisté: soprán Kristýna Vylíčilová, alt Dita Brlicová Rozumková, tenor Pavel Valenta/Jan Gottwald, bas Aleš Janiga, dirigoval Jaroslav Mikuš.

richter

Koncert se uskutečnil za podpory města Holešova.

Messa Pastorale inG                                                      

    Pastorální mše G dur provedená na dnešním koncertu vznikla v roce 1775 ve Štrasburku, v posledním působišti skladatele, kde byl teprve doceněn a rozvinut jeho talent.
    Pastorální inspirace se vždy vyznačují jednoduchou hudební řečí. Vyjadřují tím přírodní prostotu i chudobu pastýřů, kteří se jako první přišli poklonit narozenému Spasiteli. Právě proto se žánr pastorální mše snoubí s vánočními svátky. Nosným prostředkem Messa Pastorale in G od Richtra jsou tři motivy - vážnější kolébavý – symbolický, kousky z lidové hudby a lehké chytlavé téma. Richter se i přes jednoduchost žánru dokázal vyhnout levnému klišé.

foto z koncertu zde
ukázka z koncertu: zde

Celý článek...
 
Kolonádní koncert v Luhačovicích

Již počtvrté jsme koncertovali v Luhačovicích na kolonádě.

Tentokrát doslova a do písmene, neboť panovaly obavy, že na jevišti před Společenským domem by na nás nemusela zůstat nota suchá. Za violoncellistku Pavlu Drábkovou, která se stala v srpnu maminkou, zaskočil prof. Jaroslav Mikuš, dalšími hosty byla Pavla Caletková na klarinet, Petra Bradáčová na flétnu, která koncert slovem provázela a zpěvačka Kristýna Vylíčilová. To vše 29.srpna 2013.

20130829

foto z koncertu zde:

Rozhovor s Kristýnou Vylíčilovou pod titulem "Soprán na startovací čáře" si můžete přečíst na webu Opera plus

 
Hráli jsme v Chorvatsku


Ve dnech 19. až 21. dubna 2013 se Holešovský komorní orchestr zúčastnil setkání "EVROPA V DESINIČI".

2013chorvatsko

Desinič je naše partnerské město a mimo nás hostil i delegace z Rakouska, Slovenska, Itálie a Slovinska. Byli jsme součástí velké holešovské výpravy a v různorodé společnosti jsme se cítili velmi dobře: s dobrými parťáky z country kapely Texas, s gentlemany fotbalového mužstva starých pánů a s mažoretkami, které jsou sluničkem každé akce a pastvou pro oči všech zúčastněných.

Náš koncert se uskutečnil v kostele sv. Jiří v sobotu od 20 hodin. Hráli jsme skladby Jana Zacha, Františka Xavera Richtera a Antonia Vivaldiho, což ocenilo hlavně italské publikum. V neděli ráno jsme před kostelem vítali přicházející na slavnostní mši svatou.

Fotografie zde
O setkání partnerských měst se můžete více dočíst na webu města Holešova
zde.

 
Večer sólistů IV

Pro letošní Večer sólistů IV, který se uskutečnil 6. dubna 2013 v sala terreně holešovského zámku, jsme sáhli do vlastních řad a dali příležitost hudebníkům, působících na holešovsku, se sólově představit.

2013040606

Nikola beze zbytku naplňuje dnes již pokulhávající pořekadlo „Co Čech, to muzikant“ Přestože je budoucím biotechnologem a má spoustu zájmů, stále se věnuje hudbě a pokud jí to čas při studiu dovolí, vrací se do Holešovského komorního orchestru a do rodné Chomýže.
Lubor je je stálým členem orchestru a je jeho organizační i muzikantskou oporou. A jak říká klasik (Petr Hlavizňa), z přesvědčivého výkonu je zřejmé, že nemá ambice jen člena orchestru, ale nečiní mu potíže vystoupit i jako sólista.
Anička spolupracovala s orchestrem již v minulosti. Zvláště zdařilý byl Vivaldiho koncert pro dvě flétny, v podání společně s Magdou Čáslavovou.
S Petrou Bradáčovou spolupracujeme od podzimu 2012. Uplatňuje se jak v orchestru i jako sólistka.

Celý článek...
 
J.Haydn: Sedm posledních slov Ježíše Krista na kříži

 

Slova Karla Bartoška o koncertu, který se uskutečnil 24. března 2013 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Holešově

"Provedení oratoria "Se201303242dm posledních slov Ježíše Krista na kříži" od Josefa Haydna bylo skutečnou hostinou, poskytující opravdovou rozkoš sluchu a duši posluchačů.
Společný projekt Holešovského chrámového sboru vedeného Janem Kotasem a Holešovského komorního orchestru vedeného Ivo Kurečkou s vynikajícími hosty se opravdu mimořádně podařil a zaplavil posluchače úžasným vodopádem skvělé duchovní hudby klasicistního Haydnova génia.

Koncert se uskutečnil za podpory města Holešova.

foto z koncertu zde
ukázka z koncertu: zde

Celý článek...
 
Novoroční koncert 2013

Od novodobého znovuotevření holešovského zámku se daří dodržovat skvělou tradici holešovského novoročního koncertu, spojenou s číší vína a novoročním přípitkem starosty města. A opět tradičně na tomto novoročním koncertě účinkuje Holešovský komorní orchestr s hosty pod vedením jeho zakladatele,  Ivo Kurečky. A letošní  svátek kultury, první v roce 2013, se mimořádně povedl. V sobotu 12. ledna očekával nádherně vyzdobený zámek více než tři stovky návštěvníků.

20130112

Velký zámecký sál byl plný do posledního místečka. Podélné uspořádání sedadel, kdy pódium bylo umístěno uprostřed delší strany sálu, vyřešilo problémy s akustikou.
Po zahájení koncertu ředitelem MKS Pavlem Chmelíkem přivítal všechny přítomné starosta města Holešova Pavel Svoboda.
A pak už se začali všichni posluchači doslova koupat ve sladkých tónech nejslavnějších operet. Silná sestava Holešovského komorního orchestru, posíleného nejen v oblasti tradičních smyčců, ale i o skvělou dechovou sekci, dosahovala skvělého zvuku a virtuózního přednesu.

Program koncertu.pdf
Ukázka z novoročního koncertu:
   Orfeus v podsvětí - předehra

Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 Další > Konec >>